Ειδοποίηση για τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα του Δήμου ΝέστουΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ


ce7c5a60-ed06-4bc8-8d9b-e9f1f4c17edb.jpg

Ο Δήμος Νέστου στα πλαίσια της περισυλλογής των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων τοποθέτησε ειδικό ενημερωτικό σημείωμα στα εν λόγω αυτοκίνητα προκειμένου εντός 45 ημερών να τα απομακρύνει από τα όρια του Δήμου προστατεύοντας έτσι την ασφάλεια και την υγιεινή  (εστίες μόλυνσης) των δημοτών μας.

Σαρωση_20170412-(1).jpg