Δημοπρασία για την εκμίσθωση αγροτικών ακινήτων στην Τοπική Κοινότητα Πέρνης

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση των κάτωθι
αγροτικών ακινήτων στην Τοπική Κοινότητα Πέρνης και καλούμε τους
ενδιαφερομένους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
 
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 17η του μηνός Μαΐου του έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 9:00 π.μ. για την Τοπική Κοινότητα Πέρνης ώρα έναρξης στις 9:00 π.μ. και λήξη στις
9:30 π.μ.