Διανομή σχολικών ειδών σε σχολεία του Δήμου όπου φοιτούν μαθητές ΡΟΜΑ

Από 1-3 Νοεμβρίου  η ΕΥΝΕΣΤΙΑ διένειμε σχολικά είδη στα Δημοτικά σχολεία του Χρυσοχωρίου, των Πηγών, του Ερατεινού, του Αγιάσματος αλλά και του 2ου Δημοτικού Χρυσούπολης όπου φοιτούν μαθητές ΡΟΜΑ. Τα σχολικά είδη συγκεντρώθηκαν σε όλα τα  Δημοτικά σχολεία  του Δήμου Νέστου ύστερα από σχετική επιστολή που εστάλη σε αυτά.