«ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΝΕΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019)».

 

                                                                                                             

 
      ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΝΕΣΤΟΥ ΓΙΑ  ΤΗΝ    
             ΠΕΡΙΟΔΟ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019)».
 
 

Χρυσούπολη, 13-08-2019

                                                                         Αρ. πρωτ.:  1678

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:
Παραλάβαμε υποχρεώσεις 6.000.000 €.
Σήμερα οι οφειλές μειώθηκαν κατά 2.000.000€ & ανέρχονται στο ποσό των 4.000.000€.
 • Υπήρχε εργολάβος, που διεκδικούσε 1.200.000€ χωρίς να έχουν πληρώσει ούτε 1€.
 • Κάναμε διακανονισμό από την 1η ημέρα.
 • Εξοφλήσαμε μέχρι σήμερα  800.000€.
 • Μας έκαναν στην αρχή του 2019 κατασχέσεις των λογαριασμών της ΔΕΥΑΝ για απαίτηση 540.000€ με αποτέλεσμα εδώ και ένα εξάμηνο η ΔΕΥΑΝ να μη μπορεί να αγοράσει τίποτα. Έχουν δεσμευτεί μέχρι σήμερα 400.000€.
 • Οι προμηθευτές, οι οποίοι επί της προηγούμενης Διοίκησης είχαν να πληρωθούν 1 χρόνο εξοφλούνται άμεσα επί Τσομπανόπουλου και  δεν υπάρχουν υποχρεώσεις προς αυτούς.
 
ΕΡΓΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ:
 • Η ανάδοχος εταιρία εξαιτίας της καθυστέρησης των πληρωμών από το Ελληνικό Δημόσιο προχώρησε σε  διακοπή εργασιών ζητώντας από την ΔΕΥΑΝ ημερήσια αποζημίωση 4.000€. Η Διοίκηση προχώρησε σε διάλυση της σύμβασης αποφεύγοντας αυτομάτως την πληρωμή  1.500.000€ ως αποζημίωση.
 • Οι υπολειπόμενες εργασίες ολοκλήρωσης του δικτύου αποχέτευσης της Κεραμωτής, μαζί πλέον και με την κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων  εντάχθηκαν στο Υπουργείο, με προϋπολογισμό μελέτης 2.566.800€ από τα οποία τα 1.066.400,00 € θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ και τα 1.500.400€ από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΝ.
 • Έγινε νέα δημοπράτηση του υπολοίπου του έργου της αποχέτευσης της Κεραμωτής μαζί με το έργο των  ιδιωτικών συνδέσεων, (χωρίς να χρειαστεί να  ξανασκαφτεί η Κεραμωτή), έχει βγει ανάδοχος με ποσοστό έκπτωσης 46,15 %  και το έργο έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται μετά την από 2/5/2019 σύμβαση με τον ανάδοχο.
 
ΔΕΥΑ ΞΑΝΘΗΣ:
 • Τα έσοδα από τη ΔΕΥΑ Ξάνθης στη ΔΕΥΑ Νέστου έως το 2006 ανερχόταν σε 10.000€ ετησίως.
 • Από το 2007 η διοίκηση κ. Μιχαηλίδη δεν πληρώθηκε κανένα ποσό από τη ΔΕΥΑΞ.
 • Η Διοίκηση Τσομπανόπουλου από την πρώτη ημέρα έκανε κάθε δυνατή ενέργεια και τελικά το 2018 τοποθέτησε υδρομετρητή για τη ΔΕΥΑΞ και εισέπραξε το ποσό των 212.000€ για τα προηγούμενα έτη.
 • Διεκδίκησε επιπλέον το ποσό, που αναλογεί στα κυβικά, που καταναλώθηκαν από την  τοποθέτηση του υδρομέτρου και έπειτα.
 
ΒΦΛ:
 • Μέχρι το 2011 η ΔΕΥΑΧ(νυν ΔΕΥΑΝ) είχε έσοδα ετησίως περίπου 70.000€ από την ΒΦΛ.
 • Εξαιτίας υπέρογκης αύξησης των απαιτήσεων της ΔΕΥΑΝ ετησίως, η ΒΦΛ κινήθηκε δικαστικά, δικαιώθηκε  και τελικά εξέδωσε δική της άδεια χρήσης νερού.
 • Εξαιτίας αυτής της παλινωδίας από την τότε διοίκηση κ. Μιχαηλίδη η ΔΕΥΑΝ ζημιώθηκε έκτοτε με περισσότερα από 500.000€.
 • Αποτέλεσμα των ανωτέρω χειρισμών ήταν να μην εισπράττει η ΔΕΥΑΝ μέχρι και σήμερα ούτε 1€.
 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: 
 • Αγωγοί Εσωτερικού Αποχετευτικού Δικτύου Λυμάτων Χρυσοχωρίου, Ερατεινού, Γραβούνας με σύστημα Αναρρόφησης, ποσού σύμβασης 7.433.456,26€, το έργο έχει ολοκληρωθεί από το έτος 2017.
 • Αγωγοί μεταφοράς Λυμάτων από Χρυσοχώρι, Ερατεινό, Γραβούνα προς Ε.Ε.Λ. Χρυσούπολης ποσού σύμβασης 887.723,48€, έχει ολοκληρωθεί από το έτος 2017 .
 • Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Νέστου ποσού σύμβασης 5.406.439€ – διπλασιάζει δυνατότητα επεξεργασίας και  το έργο έχει ήδη ολοκληρωθεί.
 
ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΣ:
1)Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από μεριστή  Ζαρκαδιάς έως δεξαμενή Ποντολιβάδου 1.400.000€ (50 ετών). Έχει γίνει η ηλεκτρονική δημοπράτηση του έργου και έχει βγει προσωρινός ανάδοχος με ποσοστό έκπτωσης 59,49 %.
 
2)Εσωτερικό Αποχετευτικό Δίκτυο Λυμάτων Κοινότητας Ν. Καρυάς με σύστημα αναρρόφησης 2.700.000€. Γίνονται ενέργειες που αφορούν τη διαδικασία δημοπράτησης.
 
ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΣ:
 • Εγκαταστάθηκε εργολάβος με την ανάληψη της Διοίκησης Τσομπανόπουλου και ολοκληρώθηκε το έργο  στις 31/12/2015.
 • Κατασκευάστηκαν 2 γεωτρήσεις και 1 γεώτρηση επανεισαγωγής.
 • Η Διοίκηση Τσομπανόπουλου ενημέρωσε όλους τους αγρότες του Ερατεινού καθώς και όλους τους συνεταιρισμούς και τελικά κατάφερε να προσελκύσει  επενδυτή (Selecta),ο οποίος κατασκεύασε θερμοκήπιο, επένδυση προϋπολογισμού  8.000.000€.
Τα οφέλη της παραπάνω επένδυσης:
1) δημιουργία 120 νέων θέσεων εργασίας.
2) 120.000 ετησίως έσοδα για την ΔΕΥΑΝ.
 • Συντάχθηκε μελέτη ώριμη για ένταξη, προκειμένου να γίνουν  2 νέες γεωτρήσεις, προϋπολογισμού 8.000.000€.
 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 300.000 ΕΥΡΩ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020)
 • Το έργο κατασκευάζεται κανονικά, όπως προβλέπεται με πιθανή ημερομηνία ολοκλήρωσης τον Νοέμβριο του έτους 2019.
 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN) ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΝΕΣΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 116.816 ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ.
 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΒΙΚΩΝ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗ.
 
ΕΡΓΑ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΗΣΑΝΑΓΚΗΣ:
 • Λόγω έκτακτης ανάγκης για την ΔΕΥΑΝ εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών στη ΣΑΕ 055, χρηματοδοτήσεις συνολικού ποσού  310.000€ και αφορούν σε συντηρήσεις, προμήθειες και έργα. Τα 165.000€ αφορούν την αντικατάσταση τμήματος αγωγού νερού στο ύψος του Νέου Ξεριά . Η δημοπράτηση  του έργου έγινε με το άρθρο 269 του ν. 4412/2018, έχει βγει ανάδοχος και το έργο έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται μετά την από 7/6/2019 σύμβαση με τον ανάδοχο.
 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ Ι.Χ:
 • Αγοράστηκαν τέσσερα νέα οχήματα για τις Υπηρεσιακές ανάγκες της Τ.Υ της ΔΕΥΑΝ συνολικής δαπάνης 45.000€.
 
 
Χρυσούπολη, 13-08-2019
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΝ