Αύριο θα αναρτηθούν οι πίνακες εκτιμήσεων ζημιών φυτικής παραγωγής για την Δ.Ε. Χρυσούπολης

Στις 24 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 θα αναρτηθούν στο Δημοτικό Κατάστημα Χρυσούπολης οι πίνακες εκτιμήσεων ζημιών φυτικής παραγωγής που αφορούν την Δημοτική Ενότητα Χρυσούπολης.