ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

                                      ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ                            
            (Σχετ. ΥΑ αρ. 1332/93570/23-08-2016 όπως τροπ. με την ΥΑ αρ. 558/39122/2017)

Ο Δήμος Νέστου ανακοινώνει ότι παρελήφθησαν οι κυρωμένες ονομαστικές καταστάσεις κτηνοτρόφων, στους οποίους κατανεμήθηκαν επιλέξιμοι βοσκότοποι για το έτος 2016. Το αρμόδιο τμήμα προέβη, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, στην έκδοση των εντύπων κατανομής βοσκήσιμης γαίας, τα οποία επέχουν θέση σύμβασης μίσθωσης. Καλούνται οι κτηνοτρόφοι στους οποίους κατανεμήθηκαν βοσκήσιμες γαίες εντός της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου, να προσέλθουν άμεσα στο γραφείο γεωπόνου του Δήμου Νέστου (κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας), προκειμένου να λάβουν ενυπόγραφα γνώση και να παραλάβουν τα σχετικά έντυπα κατανομής.
Στη συνέχεια, οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να καταβάλουν το μίσθωμα που αναγράφεται στα έντυπα κατανομής, στον τραπεζικό λογαριασμό με αρ. IBAN «GR41 0172 3570 0053 5708 7068 149» της Τράπεζας Πειραιώς μέχρι τέλους 2017. Στην αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.
Επισημαίνεται πως μη καταβολή της βεβαιωμένης οφειλής του έτους 2016, συνεπάγεται ανάκληση της κατανομής της βοσκήσιμης γαίας για το 2018, με απόφαση της Επιτροπής.
 
 
 
                                      Ο Αντιδήμαρχος
                                        Τουμπεκτσής Δημήτριος