Διοίκηση Δήμου Νέστου

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Βαγγέλης Τσομπανόπουλος
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αναπληρωτής Δημάρχου
Καϊντατζόπουλος Χαράλαμπος
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 
Καραγεωργίου Γεώργιος
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σαββαϊδης Λάζαρος
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κοσμίδου Λαρίσα
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΝΕΣΤΙΑΣ Χατζηγερακούδης Ιωάννης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΝΕΣΤΙΑΣ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑΝ Παναγιωτίδης Γεώργιος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Αργυράκης Μιχάλης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Χατουτσίδου Ελένη
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ψυλλίδου Ελένη
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ελένη Ψυλλίδου