Διοίκηση Δήμου Νέστου

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Βαγγέλης Τσομπανόπουλος
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αναπληρωτής Δημάρχου
Καϊντατζόπουλος Χαράλαμπος
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 
Βαλσαμίδης Νίκος
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χατουτσίδου Ελένη
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μαυροθαλασσίτης Νίκος
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ Τουμπεκτσής Δημήτρης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΝΕΣΤΙΑΣ Αργυρέλη Ελένη
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΝΕΣΤΙΑΣ Ψυλλίδου Ελένη
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑΝ Παναγιωτίδης Γεώργιος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Αργυράκης Μιχάλης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γεώργιος Καραγεωργίου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γεώργιος Καραγεωργίου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ελένη Ψυλλίδου