Ενημέρωση

27 Απρ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΕΣΤΟΥ

Κατηγορία: Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ         Βάσει της Απόφασης  30/2016 του ΔΣ της 25-24-2016 Χρυσούπολη,26-04-2016 .                                                                                       Α.Π.:88 ...

Περισσότερα
27 Απρ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΕΣΤΟΥ

Κατηγορία: Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΕΣΤΟΥ                                                                       Χρυσούπολη, 26/04/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.                                                     Α.Π.: 90 ...

Περισσότερα
27 Απρ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΕΣΤΟΥ

Κατηγορία: Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΕΣΤΟΥ                                                                       Χρυσούπολη, 26/04/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.                                                        Α.Π.: 89 ...

Περισσότερα
27 Απρ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Κατηγορία: Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΕΣΤΟΥ                                                                       Χρυσούπολη, 26/04/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.                                 Α.Π.: 91 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΤΚ 642...

Περισσότερα
27 Απρ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ στις Τοπικές Κοινότητες Πέρνης, Ζαρκαδιάς, Πετροπηγής, Γέροντα, Αβραμηλιάς και Διαλεκτού

Κατηγορία: Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

                                                                               ΑΔΑ : ΩΙΠΙΩΚΣ-Λ71 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Χρυσούπολη  27/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                        ...

Περισσότερα
27 Απρ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κατηγορία: Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

`                                                                             ΑΔΑ : ΩΒΠ4ΩΚΣ-ΓΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Χρυσούπολη  27/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                           ...

Περισσότερα
18 Απρ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 21/04/2016

Κατηγορία: Οικονομικής Επιτροπής

                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Χρυσούπολη 14-4-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                 Αριθμ. Πρω...

Περισσότερα
18 Απρ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 19/04/2016

Κατηγορία: Οικονομικής Επιτροπής

                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Χρυσούπολη 14-4-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                   ...

Περισσότερα