Έντονα καιρικά φαινόμενα

Ενημέρωση

22 Ιουν

Πρόσκληση- Οικονομική Επιτροπή 27/06/2018

Κατηγορία: Προσκλήσεις

                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Χρυσούπολη   22 -6-2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                               ...

Περισσότερα
22 Ιουν

Πρόσκληση- Οικονομική Επιτροπή 26/06/2018

Κατηγορία: Προσκλήσεις

                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Χρυσούπολη    22-6-2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                    ...

Περισσότερα
18 Ιουν

Ανοιχτός Διαγωνισμός «Παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση έργου ενίσχυσης της ικανότητας διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών μέσω μιας καινοτόμου μεθοδολογίας για τη βιωσιμότητα (BIO2CARE)»

Κατηγορία: Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση έργου ενίσχυσης της ικανότητας διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών μέσω μιας καινοτόμου μ...

Περισσότερα
14 Ιουν

Πρόχειρος Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για «Υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών"

Κατηγορία: Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για «Υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νέστου», με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρ...

Περισσότερα
08 Ιουν

Περίληψη Διακήρυξης "Κατασκευή Πεζογέφυρας Σύνδεσης Νέου Παιδικού Σταθμού με 1ο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης"

Κατηγορία: Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την ανάθεση του έργου με τίτλο: ...

Περισσότερα
04 Ιουν

Πρόσκληση- Οικονομική Επιτροπή 8/6/2018

Κατηγορία: Προσκλήσεις

                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Χρυσούπολη 1-6-2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ  ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                ...

Περισσότερα
04 Ιουν

Πρόσκληση- Οικονομική Επιτροπή 7/6/2018

Κατηγορία: Προσκλήσεις

                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Χρυσούπολη    1-6-2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                              ...

Περισσότερα